Facebook Ads

Checklist tracking website, danh sách các thẻ theo dõi nên gắn để đo lường website

Tracking hay đo lường là một công việc rất cần thiết và quan trọng trong Digital Marketing. Nếu bạn muốn đánh giá

Read More

Hiểu về Facebook Pixel để tối ưu quảng cáo Facebook Ads tốt hơn

Thật là thiếu xót nếu bạn làm quảng cáo Facebook mà không triển khai Facebook Pixel. Đây là một tùy chọn giúp

Read More

Hướng dẫn chạy quảng cáo chuyển đổi Facebook Ads cho website bán hàng (cơ bản)

Quảng cáo chuyển đổi cho website bán hàng là gì ? Hiểu về khái niệm chuyển đổi là gì ? Chuyển đổi

Read More

Hướng dẫn tìm ID bài viết trên Facebook

ID bài viết là gì ? Mỗi bài viết trên Facebook đều được gán 1 dãy số gọi là ID bài viết

Read More

Facebook hiển thị quảng cáo cá nhân hóa cho bạn như thế nào?

Có bao giờ bạn tự hỏi, khi chuẩn bị mua hay đang tìm hiểu về một món đồ hay dịch vụ nào thì

Read More

Đánh giá hiệu quả quảng cáo qua các chỉ số (Phần 1)

Bạn có đang thắc mắc liệu rằng quảng cáo của mình có hiệu quả không? Làm sao biết chiến dịch quảng cáo

Read More

Tìm hiểu mô hình phân bổ trong quảng cáo

Bạn có biết là trong hành trình thực hiện chuyển đổi thì khách hàng của bạn có thể không chỉ tương tác

Read More