Google Ads

Checklist tracking website, danh sách các thẻ theo dõi nên gắn để đo lường website

Tracking hay đo lường là một công việc rất cần thiết và quan trọng trong Digital Marketing. Nếu bạn muốn đánh giá

Read More

Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng

Là một Marketer hay nhà quảng cáo chắc hẳn bạn đã nghe qua thuật ngữ Remarketing hay tiếp thị lại, thuật ngữ

Read More

Đánh giá hiệu quả quảng cáo qua các chỉ số (Phần 1)

Bạn có đang thắc mắc liệu rằng quảng cáo của mình có hiệu quả không? Làm sao biết chiến dịch quảng cáo

Read More

Tìm hiểu mô hình phân bổ trong quảng cáo

Bạn có biết là trong hành trình thực hiện chuyển đổi thì khách hàng của bạn có thể không chỉ tương tác

Read More