Hướng dẫn

Checklist tracking website, danh sách các thẻ theo dõi nên gắn để đo lường website

Tracking hay đo lường là một công việc rất cần thiết và quan trọng trong Digital Marketing. Nếu bạn muốn đánh giá

Read More

Hiểu về Facebook Pixel để tối ưu quảng cáo Facebook Ads tốt hơn

Thật là thiếu xót nếu bạn làm quảng cáo Facebook mà không triển khai Facebook Pixel. Đây là một tùy chọn giúp

Read More

Cài đặt thẻ tiếp thị lại động Dynamic Remarketing bằng Google Tag Manager cho website bán hàng

Là một Marketer hay nhà quảng cáo chắc hẳn bạn đã nghe qua thuật ngữ Remarketing hay tiếp thị lại, thuật ngữ

Read More

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

UTM tracking là gì ? UTM tracking là một phương pháp URL tracking không bắt buộc nhưng rất hữu ích cho người làm Digital

Read More