Digital Marketing Strategy

Digital Marketing tổng thể Khách hàng ở đâu, doanh nghiệp xuất hiện ở đó. Việc kết hợp và bổ trợ lẫn nhau giữa SEO, làm quảng cáo Google Ads, Facebook Ad và các Ads Network khác luôn tạo nên sức mạnh tổng thể cho toàn bộ chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp Tiếp cận […]

Digital Marketing tổng thể

Khách hàng ở đâu, doanh nghiệp xuất hiện ở đó. Việc kết hợp và bổ trợ lẫn nhau giữa SEO, làm quảng cáo Google Ads, Facebook Ad và các Ads Network khác luôn tạo nên sức mạnh tổng thể cho toàn bộ chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp

 • Tiếp cận đúng và phù hợp nhóm đối tượng khách hàng qua việc phân tích và chọn kênh
 • Tiết kiệm chi phí quảng cáo khi có kế hoạch rõ ràng qua việc phân tích chính xác nhu cầu ban đầu
 • Duy trì sự ổn định và tăng trưởng lâu dài cho toàn bộ hệ thống kênh theo lộ trình kế hoạch đã xây dựng sẵn
digital marketing

Quy trình triển khai các dịch vụ Media tại Mashup

Tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận thông tin

Bạn cung cấp cho Mashup Media những thông tin cần thiết về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ của bạn, Mashup Media khuyến khích khách hàng chia sẻ nhiều hơn về bức tranh tổng thể tình trạng hiện tại mà bạn đang gặp khi triển khai Digital Marketing

Những thông tin bạn chia sẻ, đó sẽ là tiền đề, là căn cứ cho việc PHÂN TÍCH và CHỌN KÊNH được CHÍNH XÁC và TỐI ƯU nhất cho cả bạn và Mashup Media

Chia sẻ như thế nào ?

 • Bạn có thể mô tả chi tiết khi gửi YÊU CẦU DỊCH VỤ đến Mashup Media
 • Một tách cà phê, một cuộc hẹn nếu bạn yêu cầu !
Bước kế
Hoạch định kế hoạch

Hoạch định kế hoạch

Mashup Media luôn tôn trọng và chắt chiu từng đồng ngân sách của khách hàng khi chạy chiến dịch, vì thề việc hoạch định ĐÚNG ĐẮN và NHẤT QUÁN kế hoạch luôn được đội ngũ Mashup Media chăm chú từ những giây phúc đầu tiên của chiến dịch

Bạn sẽ nhận gì sau khi Mashup Media hoàn tất đánh giá INSIGHT của bạn ?

 • 01 bảng Media Plan (Mô tả kênh và ngân sách thực hiện)
 • 01 bảng Executive Plan (Mô tả kế hoạch công việc)
 • 01 bảng Timeline (Mô tả lộ trình công việc)
Bước kế
Thực hiện và tối ưu

Thực hiện và tối ưu

Sau khi thống nhất ngân sách và kênh thực hiện Digital cho doanh nghiệp của bạn, Mashup Media sẽ tiến hành setup tài khoản quảng cáo, khởi tạo chiến dịch, xây dựng kịch bản nội dung, sản xuất ấn phẩm quảng cáo theo LỘ TRÌNH CÔNG VIỆC và đám bảo hoàn thành đúng kế hoạch ban đầu

Tối ưu những gì ?

 • Audit Website
 • Tracking Code
 • Design
 • Content
 • Management
Bước kế
Phân tích và báo cáo

Phân tích và báo cáo

Cuối chu kỳ hoặc hết chiến dịch, Mashup Media sẽ gửi file phân tích số liệu quảng cáo được thiết kế trực quan, dễ hiểu có chú thích và diễn giải rõ ràng để bạn ngắm bắt được KẾT QUẢ đầy đủ chiến dịch của mình

 • Báo cáo kết quả
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo tiến độ
Bước kế

Bắt đầu ngay

Khai thác cơ hội tăng trưởng kinh doanh trên Digital cho doanh nghiệp bạn ngay !