Mr. Thiện

Mr Thien Pham

Founder / Author of SimpleB

Thiện có hơn 7 năm kinh nghiệm tư vấn và phát triển các giải pháp High-Tech từ Web App đến Mobile App cho doanh nghiệp.

Skill

UI/UX
92%
Backend
97%
System
95%
Frontend
95%