Ms. Chaly

Ms Chaly

Senior Art Designer

Chaly là một Senior Graphic Designer và Art Creator giàu kinh nghiệm, đã triển khai rất nhiều ấn phẩm truyền thông dự án 2D, 3D cho khách hàng.

Skill

Designer
95%
Graphics
96%
Art Toolkit
98%
Photographer
96%