Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

UTM tracking là gì ?

UTM tracking là một phương pháp URL tracking không bắt buộc nhưng rất hữu ích cho người làm Digital Marketing dùng để đo lường và phân tích bằng cách gắn thêm một hoặc nhiều thông số URL vào cuối đường dẫn hay đích đến của quảng cáo (url đích)

Với UTM tracking bạn hoàn toàn có thể phân tích sâu hơn các nguồn truy cập đến website, từ đó có thể phân tích, đánh giá hiệu quả của các nguồn truy cập cũng như các chiến dịch trên Paid Media

Nói dễ hiểu hơn, chỉ cần bạn có gắn UTM tracking thì sẽ biết được nguồn truy cập vào website  đến từ đâu, chiến dịch, định dạng nào và nhiều hơn thế nữa

Bản chất của UTM tracking là tập hợp các thông số URL mở rộng gắn vào sau một đường dẫn hay gọi là link chứa các tham số cho nên để tracking bằng UTM rất đơn giản, nó không cần bạn phải biết code hay can thiệp sâu vào website, bạn chỉ cần nhớ các thông số URL mặc định để gắn vào phía sau đường link theo đúng format là được

Các phương pháp URL tracking thường có cấu trúc chuẩn như sau và UTM tracking cũng vậy

?{name}={value}&

?: toán tử bắt đầu của một thông số trong URL

Đọc thêm:  Hướng dẫn chạy quảng cáo chuyển đổi Facebook Ads cho website bán hàng (cơ bản)

name: tên thông số

value: giá trị thông số

&: bắt đầu thông số thứ 2 nếu có trong URL

Ví dụ:

UTM tracking có tất cả 5 thông số mặc định

  • utm_source: nguồn lưu lượng truy cập
  • utm_campaign: chiến dịch truy cập
  • utm_medium: phương tiện truy cập
  • utm_content: nội dung truy cập
  • utm_term: điều khoản truy cập

Các phương pháp tạo UTM tracking

– Phương pháp thủ công: bạn điền chính xác các thông số của UTM quy định vào sau đường link theo format ?{name}={value}& như ví dụ trên

– Các giải pháp URL Builder: bạn điền URL cần tracking, giá trị thông số và hệ thống sẽ sinh ra URL mới chứa các thông số UTM

Gợi ý cho bạn công cụ tạo UTM tracking thường dùng:

Link: https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Chèn UTM tracking trong Facebook Ads

Có 2 cách chèn UTM tracking vào Facebook Ads

Cách 1 (không khuyên dùng): Bạn chèn các thông số UTM cần tracking vào URL đích đến của quảng cáo Facebook, chèn thủ công hoặc dùng URL builder đều được nhưng hay đảm bảo đúng tên thông số và format bạn nhé

Cách 2 (Khuyên dùng): Dùng Thông số URL trong Facebook Ads ở phần Theo dõi khi tạo quảng cáo với cách này tất cả các URL trong quảng cáo của bạn sẽ được chèn thêm thông số UTM vào cuối URL quảng cáo

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?
Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

Chèn UTM tracking trong Google Ads

Khác với Facebook, Google cho phép bạn đặt UTM tracking ở cài đặt chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo và quảng cáo tùy thuộc vào loại chiến dịch bạn chọn trong khi Facebook chỉ có thể đặt UTM khi tạo quảng cáo

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

Trong Google Ads bạn sẽ đặt UTM tracking bằng 2 cách giống như Facebook Ads, chèn trực tiếp vào URL quảng cáo hoặc đặt thông qua mẫu theo dõi

Đọc thêm:  Tìm hiểu mô hình phân bổ trong quảng cáo

Mẫu theo dõi mẫu: {lpurl}?utm_source={_source}&utm_medium={_medium}&utm_campaign={_campaign}&utm_content={_content}

{}: Thông số hoặc biến có thể thay đổi giá trị

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

UTM tracking trên website

Đây là việc điều hướng link nội bộ hay internal link trên một website để biết được các nguồn truy cập nội bộ đến từ đâu. Có nghĩa là bằng UTM tracking hoặc URL tracking có thể phân tích được nguồn truy cập từ trang chủ, từ category, từ các phần tử header, footer hay bất kỳ banner nào có trên website đang như thế nào để đo lường và đánh giá

Ví dụ: https://sangphannguyen.com/google-ads?utm_source=website&utm_medium=main_menu

Mới UTM tracking trên bạn sẽ biết danh mục Google Ads (https://sangphannguyen.com/google-ads) được truy cập từ Menu chính, tức là điều hướng từ menu chính vào danh mục trên website

Hoặc: https://sangphannguyen.com/google-ads?src=blog_sidebar

Bạn thấy tên tham số lạ phải không ? Chính xác thì nó là URL tracking và tên tham số là src. Vì UTM tracking cũng chỉ là URL tracking có quy định tên tham số gọi còn bản chất vẫn giống nhau

Xem báo cáo UTM tracking trong Google Analytics

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

Có nhiều cách xem được báo cáo theo UTM tracking trong Google Analytics (GA), bạn có thể xem báo cáo ở Tag Thu nạp-> Tất cả lưu lượng truy cập -> Nguồn/Phương tiện hoặc tạo phân đoạn theo Nguồn lưu lượng

Báo cáo Nguồn/Phương tiện

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

Tạo phân đoạn theo UTM tracking

[Case study] Phân tích UTM tracking của TIKI

Nếu đã hiểu UTM tracking rồi thì Let’s go !

UTM tracking từ quảng cáo Google

Đầy tiên mình thử vào TIKI bằng quảng cáo tìm kiếm thử nhé

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

Và đây là kết quả

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

– URL đầy đủ: https://tiki.vn/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SEA_NBR_GGL_TXT_SBR_ALL_VN_ALL_UNK_UNK_C.ALL_X.7602151122_Y.80058006606_Q.e_K.Tiki_W.DT_R.392788512407_L.HP_O.CAC&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GcN8vAXoI8NIn1wzLuGQ2UitGLK-Wh3Uee-ExeQnT9sdJMRWfog9IMaAm0TEALw_wcB

– Phân tích: sau dấu ? là bắt đầu các tham số URL, sau dầu & là thông số tiếp theo

Đọc thêm:  Đánh giá hiệu quả quảng cáo qua các chỉ số (Phần 1)

utm_source=google: phản ánh nguồn truy cập đến từ google (truy cập từ quảng cáo tìm kiếm từ khóa)

utm_medium=cpc: phản ánh phương tiện truy cập (google cpc)

utm_campaign=SEA_NBR_GGL_TXT_SBR_ALL_VN_ALL_UNK_UNK_C.ALL_X.7602151122_Y.80058006606_Q.e_K.Tiki_W.DT_R.392788512407_L.HP_O.CAC: tên campaign quảng cáo

gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GcN8vAXoI8NIn1wzLuGQ2UitGLK-Wh3Uee-ExeQnT9sdJMRWfog9IMaAm0TEALw_wcB: đây là thông số mặc định của Google Ads

Giờ thử vào bằng quảng cáo Google Shopping thử nhé

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

Và đây là kết quả

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

– URL đầy đủ: https://tiki.vn/ipad-102-inch-wifi-32gb-new-2019-hang-nhap-khau-chinh-hang-space-gray-p32648365.html?spid=32648373&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SEA_NBR_GGL_PLA_DTP_ALL_VN_ALL_UNK_UNK_C.ALL_X.2045169324_Y.95003794930_V.32648373_W.DT_A.895864466796_O.CAC&gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GdQsvAIXzkLDp6e4LbKFmiy65uUmjT8WQz7XeDqHXo7OpfTqGLbGaEaAkM5EALw_wcB

– Phân tích: tương tự quảng cáo tìm kiếm từ khóa

UTM tracking từ quảng cáo Facebook

Vậy giờ là vào bằng quảng cáo trên Facebook

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

Và đây là kết quả

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

– URL đầy đủ: https://tiki.vn/tai-nghe-true-wireless-sony-wf1000xm3-chong-on-chu-dong-hang-chinh-hang-den-p24852048.html?spid=24852052&utm_source=facebook&utm_medium=dpas&utm_campaign=DIS_NBR_FB_DPA_PRC_ALL_VN_ALL_CRS_1C_N.All-PRC-14_C.Crosssell_U.ALL_T.14_G.ALL_A.UNK_P.ALL_L.PP_B1_C1_O.VA_B.MR_F.CIR_V.1_S.ALL_D.19-5-2019_X.6192845152025_Y.6192845152225_Z.6192845152425&fbclid=IwAR2WxiqxZ1numo1O4U5DGbuuaJ6kEkV5xqOHvWvBC6rJV2kCoSJxyxjlxJ0

Bạn thấy utm_source=facebook tức nguồn truy cập đến từ facebook

fbclid=IwAR2WxiqxZ1numo1O4U5DGbuuaJ6kEkV5xqOHvWvBC6rJV2kCoSJxyxjlxJ0: đây cũng là thông số mặc định của Facebook khi click link trên Facebook

UTM tracking trên quảng cáo hiển thị

Tiếp tục thử vào bằng quảng cáo hiển thị

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

Và đây là kết quả

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

URL đầy đủ: https://tiki.vn/tai-nghe-gaming-logitech-g-pro-gen-2-hang-chinh-hang-p31181345.html?spid=31181346&utm_source=rtbhouse&utm_medium=retargeting&utm_campaign=DIS_NBR_RTH_DRA_LOW_DT_VN_EL_UNK_CIR

URL tracking link nội bộ trên website

Còn trên website thì sao ?

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

URL đầy đủ: https://tiki.vn/dien-thoai-may-tinh-bang/c1789?src=c.1789.hamburger_menu_fly_out_banner

src=c.1789.hamburger_menu_fly_out_banner: thông số URL này tuy không phải là thông số của UTM nhưng bản chất cũng giống  như UTM chỉ khác về cách đặt tên thông số

Với thông số tracking trên cũng sẽ cho biết nguồn truy cập vào danh mục Điện thoại – Máy tính bảng đến từ c.1789.hamburger_menu_fly_out_banner (giá trị này do từng web admin quy định theo cách quản lý của họ)

Tương tự

Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?
Tìm hiểu UTM tracking trong Digital Marketing ?

 Kết luận: Bằng việc gán UTM tracking hay URL tracking sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phân tích số liệu. Các trang web lớn hiện nay hầu như đều gắn URL tracking và coi nó như một loại tracking không thể thiếu trong báo cáo đo lường & phân tích.

Sang có hơn 7 năm kinh nghiệm triển khai các hoạt động Digital Marketing và xây dựng các nền tảng Martech hỗ trợ kinh doanh & bán hàng giúp doanh nghiệp tăng trưởng. Hy vọng với cái bài viết chia sẻ trên có thể giúp ích được cho bạn.

Bài biết liên quan

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận