Web Development Pricing

by Mashup Media

Plan A
Website thông tin
300$
Tặng tên miền .com
Hosting: 10GB
Băng thông: Không giới hạn
Bảo mật SSL
Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Liên hệ
Quản lý bài viết
Quản lý danh mục
Quản lý thành viên
Tùy chỉnh giao diện
Theme Full Responsive
Tặng gói SEO Premier
Hỗ trợ miễn phí 12 tháng
Quản lý sản phẩm
Quản lý thuộc tính sản phẩm
Quản lý thương hiệu
Quản lý đơn hàng
Quản lý khách hàng
Tính năng bán hàng
Tùy biến nâng cao theo yêu cầu
Gửi yêu cầu
Plan B
Website TMĐT
500$
Tặng tên miền .com
Hosting: 10GB
Băng thông: Không giới hạn
Bảo mật SSL
Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Liên hệ
Quản lý bài viết
Quản lý danh mục
Quản lý thành viên
Tùy chỉnh giao diện
Theme Full Responsive
Tặng gói SEO Premier
Hỗ trợ miễn phí 12 tháng
Quản lý sản phẩm
Quản lý thuộc tính sản phẩm
Quản lý thương hiệu
Quản lý đơn hàng
Quản lý khách hàng
Tính năng bán hàng
Tùy biến nâng cao theo yêu cầu
Gửi yêu cầu
Plan C
Website Premier
800$
Tặng tên miền .com
Hosting: 10GB
Băng thông: Không giới hạn
Bảo mật SSL
Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Liên hệ
Quản lý bài viết
Quản lý danh mục
Quản lý thành viên
Tùy chỉnh giao diện
Theme Full Responsive
Tặng gói SEO Premier
Hỗ trợ miễn phí 12 tháng
Quản lý sản phẩm
Quản lý thuộc tính sản phẩm
Quản lý thương hiệu
Quản lý đơn hàng
Quản lý khách hàng
Tính năng bán hàng
Tùy biến nâng cao theo yêu cầu
Gửi yêu cầu